Forside

Indsatser der skaber forandring

Vi støtter familier og borgere i deres forandringsprocesser.

Hos SOLVITA arbejder vi ud fra en anerkendende og narrativ tilgang i vores pædagogiske og terapeutiske arbejde. Vi fokuserer på at bringe de tilgængelige ressourcer i spil og sætte gode og konstruktive processer i gang.

Familiebehandling

Beskæftigelse

Musikterapi for traumatiserede flygtninge

Menneskene Bag

Fleksibilitet og omstillingsparathed døgnet rundt

Efteruddannet personale med narrativ og
anerkendende tilgang

Opgaveløsninger i et tværfagligt og harmonisk samarbejde

Støtte til konstruktive forandringsprocesser og personlig opblomstring

SOLVITA samarbejder med: