Forside

Indsatser der skaber forandring

Vi støtter familier og borgere i deres forandringsprocesser.

Hos SOLVITA arbejder vi ud fra en anerkendende og narrativ tilgang i vores pædagogiske og terapeutiske arbejde. Vi fokuserer på at bringe de tilgængelige ressourcer i spil og sætte gode og konstruktive processer i gang.

Familiebehandling

SOLVITA Erhverv

Musikterapi for traumatiserede flygtninge

Menneskene Bag

Multikulturelt netværk og indsatser med sprog- og kulturfælleskaber

Fokus på det enkelte menneskes ressourcer og udvikling

Skræddersyede og specialkomponerede indsatser til komplekse opgaver

Kvalitetssikring med faglig sparring og supervision

Fleksibilitet og omstillingsparathed døgnet rundt

Efteruddannet personale med narrativ og
anerkendende tilgang

Opgaveløsninger i et tværfagligt og harmonisk samarbejde

Støtte til konstruktive forandringsprocesser og personlig opblomstring

SOLVITA samarbejder med: