Vi inviterer til dialogmøde!

Dette tilbud er til jer ude i Børn, Unge og Familieafdelinger, som er nuværende eller potentiel samarbejdspartnerVi inviterer til en dialog med jer vedr. jeres erfaringer på anbringelsesområdet og de eventuelle udfordringer, I møder i arbejdet med dette. 

 

Anbringelser i fremtiden

I SOLVITA arbejder vi med psykosociale foranstaltninger; forebyggende og behandlende indsatser på børne- og familieområdet. Vi oplever, at der er stor forskel på de kommunale praksisser, samt tilgange til anbringelse, og vi vil gerne høre mere om, hvordan I forholder jer praksisorienteret i netop jeres afdeling. Der arbejdes for tiden med en ny lovgivning, som vi (blandt mange) forventer vil bane vejen for flere anbringelser.  

Hvad forventer I, der kommer til at ske? Og hvordan tror I, det vil påvirke den nuværende praksis? Hvad er jeres erfaringer – gode og dårlige – og hvad har I brug for på dette område for evt. at kunne omstille, bibeholde eller optimere jeres håndtering af disse svære sager? 

Sådanne spørgsmål og andre vil vi gerne komme ud til jer og facilitere et dialogmøde omkring. Vi forestiller os at holde et kort oplæg på 5-7 minutter som indgang til emnet, og derefter høre fra jer, der sidder med sagerne til dagligt. Da vi ved tiden mange steder er knap, har vi tilrettelagt dialogen til at vare små 20-25 minutter inklusive oplæg.
Vi vil kunne komme i slutningen af et personalemøde eller lignende, hvor vi håber så mange fagfolk som muligt kan være til stede, så vi kan få et nuanceret indblik til at supplere vores eget. 

Oplægget er et gratis tilbud, som vi tænker alle kan få gavn af, da vi ved at hjælpe hinanden med vidensdeling og reflektion forhåbentlig kan gøre noget godt for de børn og familier det drejer sig om i praksis.  

Skulle I have mulighed for- og lyst til en længerevarende dialog er vi åbne for at udvide rammen.

Kontakt os for aftale nærmere:

Mail: bettii@solvita.dk // solvita@solvita.dk 

Tlf: 22 34 00 49 // 24 89 98 29