APCI – dokumentation eller effektmåling af indsatsen

APCI – Dokumentation eller effektmåling af indsatsen

Vi kan lave kvalitetssikring af vores ydelser ved brug af APCI-metoden, som er et redskab til at underbygge forældrekompetenceundersøgelser. Ved brug af APCI (Assessment of Parent-Child Interaction) kan vi evaluere interaktionen og graden af tilknytning mellem barn og forælder ved blandt andet at kigge på den gensidige afstemning, den nonverbale kommunikation, indikationen af tilknytningsadfærd, samt graden af emotionel forælder respons. Dette kan indikere hvilke indsatser, der kan være behov for i familien. Hos SOLVITA kan vi gøre brug af testen som effektmåling ved større familiebehandlingssager, hvor denne bliver implementeret ved opstart og igen efter 5 måneder. Der findes både en standardudgave og en udvidet udgave. APCI-metoden er veldokumenteret og lever op til nuværende krav om pålidelighed og gyldighed.