BPA: Personlig Assistance

HVAD ER BPA?

BPA er en forkortelse af Borgerstyret Personlig Assistance.
Det er en økonomisk støtte til ansættelse af hjælpere til personlig pleje og omsorg i eget hjem, samt evt. overvågning og ledsagelse.
En BPA-ordning gør det muligt at leve så selvstændigt som muligt i egen bolig trods psykiske eller fysiske handicaps.

HVEM KAN FÅ EN BPA-ORDNING?

En BPA-ordning er en mulighed for dig eller en af dine pårørende, der har et omfattede behov for hjælp grundet en betydelig og varig funktionsnedsættelse. For at få tilkendt en BPA-ordning skal man være fyldt 18 år, og være  i stand til at varetage rollen som arbejdsleder.

HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ARBEJDSLEDER?

Som arbejdsleder har du det overordnede ansvar for den bevilligede BPA-ordning. Det er muligt uden omkostninger at overdrage arbejdsgiveransvaret til eksempelvis SOLVITA. Denne løsning kan faciltiere noget af ansvaret som arbejdsleder, da SOLVITA vil stå for blandt andet lønninger, oplæring af nyt personale, vagtplaner m.m.

UDGANGSPUNKT I DINE VÆRDIER

I SOLVITA tager vi i det daglige arbejde udgangspunkt i dine værdier og dine behov. Vi består af et multietnisk fællesskab, og forstår hvor stor betydning det har at dem der hjælper en i hverdagen, taler ens sprog og de værdier, der er i dit hjem.

VIL DU VIDE MERE?

Har du spørgsmål omkring BPA, kan du kontakte os helt uforpligtende. Ring eller skriv til SOLVITA på:

Email:     solvita@solvita.dk
Telefon:   +45 24 89 98 29