De tre faser

De tre faser

Forberedelse og ankomst (fase 1 og 2)

I ugerne op til ankomsten, kan SOLVITA stå for anskaffelse af møbler og køkkenudstyr, samt klargøring af bolig. Derudover kan vi stå for alle andre praktiske foranstaltninger, der støtter op om den gode modtagelse, som fx bestilling af transport, vurdering af behov for beklædningshjælp, planlægning af lægehjælp, beklædning ift. årstiden m.m.

SOLVITA kan desuden tilbyde at hente de nyankomne flygtninge i lufthavnen, og køre dem til egen bolig. De vil blive modtaget af personale, som kan tale deres sprog og få hjælp til at købe mad- og dagligvarer ind. Derefter vil SOLVITA’s personale de næste par uger vejlede og støtte flygtningene i at få de basale administrative ting på plads, såsom indflytning, tilmeldelse til folkeregisteret, bestilling af NemID, samt oprettelse af bankkonto. Der skal desuden også laves et budget og laves betalingsaftaler ift. faste udgifter, som husleje m.m. Pædagogerne vil yderligere vejlede om, hvordan man bruger og vedligeholder boligen, samt bruger dets udstyr og faciliteter. Der vil desuden også være mulighed for gå- og/eller køreture i offentlig transport, så flygtningene kan blive bekendte med det område, de skal bo i. I løbet af ugerne vil der blive skabt et tillidsbånd mellem flygtningene og pædagogerne, hvilket er en vigtig forudsætning for, at det gode samarbejde fortsætter.

Tilværelsen og integration (fase 3)

Efter flygtningene er faldet på plads i deres nye hjem, kan vi begynde at arbejde med at få hverdagen til at fungere, og støtte dem i daglig livsførelse, samt i formidling af den danske kultur, system og samfund. Indholdet af de praktiske opgaver kan variere efter de enkelte flygtninges behov, men der kan blandt andet være tale om støtte til fastholdelse i skole- eller sprogskoleforløb, introduktion til brug af kalendere i forbindelse med aftaler og pligter, formidling af samfundets forventninger til forældre og deres metoder ift. børneopdragelse, introduktion til diverse kulturelle muligheder og tilbud i nærområdet, såsom fritidsaktiviteter, frivilligt hus m.m. Der vil desuden være plads til deling af bekymringer, frustrationer, savn og andre følelser, der kan gøre integrationen og omvendingen til de nye omgivelser svær.

Det vil også være pædagogens opgave at introducere flygtningene til de rettigheder og pligter de har i Danmark. Flygtningene vil blive støttet i at planlægge daglige aftaler, fx. i læge og tandlæge aftaler. Støtten foregår hovedsageligt i eget hjem, men SOLVITA kan også deltage i møder, samt formidle kontakt med myndigheder, skoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter.