Familiebehandling med sprogfællesskab

Familiebehandling med sprogfællesskab

SOLVITA har siden virksomheden blev grundlagt arbejdet med familier og borgere med anden etnisk herkomst end dansk. Vi har derfor mange års erfaring indenfor området med integration og flygtninge, og er derfor bekendte med de udfordringer familierne kan stå overfor, og hvilke behov der skal fokuseres på under indsatsen.

I indsatsen arbejder vi både med forældrene og børnene, da det er vores erfaring, at det ofte netop er samspillet imellem de forskellige familiemedlemmer, der er afgørende for, om børnene magter udfordringerne ved at skulle tilpasse sig et nyt liv i et fremmed land.

I alle familier tilstræber vi os at den pædagogiske konsulent har kultur- og sprogfællesskab med familien. Det samme gælder i mentorordninger, som f.eks. §54. Vi oplever, at det sproglige og kulturelle fællesskab fra starten af indsatsen fungerer som fundamentet til den bro, der skal bygges for at opnå et godt samarbejde. Ved at undgå brugen af tolk, støtter vi op om den direkte kommunikation, hvilket hurtigere kan skabe tillid og gensidig forståelse mellem konsulenten og familien. Dette øger dermed muligheden for at arbejde med den personlige udvikling, forældrekompetencerne og den nødvendige forandringsproces i familien.

SOLVITA kan tilbyde mentorer og konsulenter, der bl.a. taler arabisk, tigrinya, amharinya, somali, kurdisk (herunder kurmanji, sorani, bahdini), farsi, persisk, swahili, kirundi, kinyarwanda, burmesisk, vietnamesisk, polsk, tjetjensk, spansk, engelsk, fransk, tyrkisk og mange flere. Er der spørgsmål til hvilke ydelser vi kan tilbyde på hvilket sprog, er I velkommen til at kontakte os.