Familiebehandling med sprogfællesskab

Familiebehandling med sprogfællesskab

Vi tilbyder familiebehandling både til danske og udenlandske familier. I de udenlandske familier tilstræber vi at den pædagogiske konsulent har kulturelle og sproglige færdigheder, der matcher familien. Dette skaber ofte en større tillid fra familiens side, samt øger muligheden for at arbejde med forældrekompetencerne.

Vi arbejder både med forældrene og børnene, da det er vores erfaring, at det ofte netop er samspillet imellem de forskellige familiemedlemmer, der er afgørende for, om børnene magter udfordringerne ved at skulle tilpasse sig et nyt liv i et fremmed land.

Yderligere information om Solvitas familiebehandling med sprogfællesskab er på vej.