Familiebehandling

Familiebehandling

I SOLVITA tilbyder vi familiebehandling til børnefamilier med behov for særlig støtte. Her kan der både være tale om forebyggende og akutte indsatser hos børn og unge, samt deres forældre.

I den socialpædagogiske indsats tages der udgangspunkt i at styrke familiens ressourcer og øge forældrenes evne til at varetage børnenes behov.

Vi tager udgangspunkt i kommunens handleplan, samt den pågældende families og det enkelte familiemedlems forventninger og ressourcer, for at kunne tilpasse den behandling og indsats, som støtter bedst op om børnenes trivsel og udvikling. Dette giver en tryghed og forudsigelighed for familierne, som skaber bedre vilkår for at de kan fokusere på udviklingsprocessen, som de arbejder med.

I SOLVITA arbejder vi sammen i teams omkring opgaveløsningen, og personalet modtager løbende faglig sparring og supervision. Vores tværfaglige teams er bygget op med en koordinator og en gruppe pædagogiske konsulenter. Vi har erfaring med at arbejdsfællesskabet i teamet sikrer kvalitet og faglighed i den enkelte opgaveløsning.

Vi tilbyder familiebehandling både til danske og udenlandske familier. Du kan læse om mere om vores erfaring med familiebehandling med sprogfællesskab her.

SOLVITA tilbyder desuden forældreevne-undersøgelser, psykologiske udredninger af børn og voksne, legeterapi, musikterapi, overvåget samvær og pædagogisk støtte m.m. Det afhænger af opgaven, hvilke terapeutiske og pædagogiske metoder, der skal i spil. Dette aftales med rådgiveren og familien fra sag til sag.