Familierettet musikterapi

Musikterapi med familier

I arbejdet med familier viser forskning, at musikterapi forbedrer børns evne til social leg, samt at forældres engagement i barnet forbedres gennem musikterapien. Forældre-barn-interaktionen forbedres gennem musikterapien i form af forbedret nonverbal kommunikation, gensidig afstemthed, mindre forældrestress og større evne til at aflæse barnet. Musikterapien kan være en kontaktskaber til børn, som grundet traumer holder op med at lege, og til deres forældre, som kan vise manglende evne til glæde og spontaneitet i samspillet, grundet traumer. De positive grundlæggende samspilsformer er essentielle for barnets kognitive, psykiske og sociale udvikling, hvor måden barnet støttes på, danner baggrund for bl.a. barnets kommende evne til koncentration og skolegang.

Musikken benyttes til at bringe forældre og barn sammen, hvor musikken faciliterer leg og legens kommunikative funktioner. Gennem musikalsk leg kan samspillet opstå naturligt og spontant, og forældrene og barnet har i musikterapien mulighed for at gentage den tidlige samspilsform på en alderssvarende og for begge parter sjov måde, hvor koncentration, tur-samspil, imitation og gensidig afstemning kan styrkes.

Metoder i musikterapi med familier er musikalsk aktiv leg, struktureret psykosocial leg, tegning, beroligende musiklytning mv. Solvita tilbyder endvidere APCI hyperlink (Assessment of Parent-Child Interaction), som et validt musikterapeutisk redskab til at underbygge forældreevneundersøgelser via nonverbale kvantitative observationer, der viser grundlæggende ”sunde” og ”usunde” samspilsformer bag om sproget.

 

Musikterapi med børn

Når der arbejdes musikterapeutisk med børn, omfatter dette i høj grad grundlæggende kontakt og kommunikationsmønstre, motivation, glæde, spontanitet, leg og symbolisering. I det musikterapeutiske samspil virker musikterapeuten regulerende i forhold til barnets diffuse angst, uro og de stemninger/følelser barnet rummer i forbindelse med traumatiske oplevelser. Barnets ressourcer og svagheder bliver tydelige via det musikalske og sociale samspil, således at musikterapeutens observationer oftest indgår som et vigtigt behandlingsmæssigt supplement i en tværfaglig indsats både intern i Solvita, men også med barnet øvrige netværk.

I arbejdet med traumatiserede børn benyttes aktivt musikalsk samspil, sangskrivning på f.eks. computer, tegning, beroligende musiklytning og struktureret psykosocial leg som metoder til at løse op for traumer. Musikterapi med børn virker oftest som en faciliterende intervention, hvor der arbejdes med barnets forudsætninger for f.eks. at kunne følge sin skolegang.