Familierettet musikterapi

Musikterapi med Familier

I SOLVITA bruger vi musikterapi, både som et terapeutisk værktøj i familiebehandling, og i separate musikterapeutiske forløb. Vi har stor erfaring indenfor behandlingen af traumatiserede børn, samt forbedringen af interaktionen mellem det enkelte barn og forældrene.

Forskningen viser at musikterapi i arbejdet med familier, forbedrer børns evne til social leg, samt forældres engagement i barnet. Musikken faciliterer legen med nonverbal kommunikation, og omfatter i høj grad motivation, glæde, spontanitet, leg og symbolisering.

I det musikterapeutiske samspil virker musikterapeuten regulerende i forhold til barnets diffuse angst, uro og de stemninger/følelser barnet rummer i forbindelse med traumatiske oplevelser.

Metoder i musikterapi med familier er musikalsk aktiv leg, struktureret psykosocial leg, tegning, beroligende musiklytning mv. Musikterapeutens observationer indgår oftest som et vigtigt behandlingsmæssigt supplement i en tværfaglig indsats både intern i SOLVITA, men også med barnets øvrige netværk.

Musikterapi med familier og børn kan…

  • Støtte op om barnets kognitive, psykiske og sociale udvikling
  • Åbne op for forældre-barn-interaktionen
  • Være en kontaktskaber til traumatiserede børn
  • Facilitere traumatiserede forældres evne til at finde glæde og spontanitet i samspillet
  • Bane vejen for barnets evne til at deltage i interaktiv leg
  • Skabe nærvær

SOLVITA tilbyder endvidere APCI (Assessment of Parent-Child Interaction), som et validt musikterapeutisk redskab til at underbygge forældreevneundersøgelser via nonverbale kvantitative observationer, der viser grundlæggende ”sunde” og ”usunde” samspilsformer bag om sproget.

Musikterapi kan også bruges til traumatiserede flygtninge, hvilket du kan læse mere om her.