Legeterapi

Om Legeterapi

Legeterapi er en metode, hvor legen bruges som redskab i den terapeutiske proces. Legen fungerer som et kommunikationsmiddel for barnet, der herigennem kan give udtryk for følelser, tanker, oplevelser og udfordringer, der kan være svære at sætte ord på, både de bevidste og de ubevidste. Med elementer fra Joyful Playing og NUSSA ser vi i SOLVITA legeterapi som den bedste strategi til indirekte iscenesættelse af følelser og problemstillinger.

I SOLVITA foregår legeterapi typisk i et tværfagligt samarbejde. Legene introduceres i forbindelse med terapien og inkluderes i det daglige samvær med støtte fra pædagogen. Vi kan benytte denne metode kombineret med musikterapi og pædagogiske tiltag for at støtte barnet og familien tilbage til en sund og livskraftig udvikling.

Metoden kan anvendes på børn mellem 2-12 år, uanset eventuelle sociale-, udviklings- og adfærdsmæssige udfordringer.

 

Hvem kan have gavn af Legeterapi?

I SOLVITA tilpasser vi metoden til det behov der er i den enkelte familie, samt barnets alder, og hans eller hendes følelsesmæssige udviklingsniveau. Vi arbejder meget med relationen mellem forældre og barn, hvor der kan være ubalance i grænsesætning, usikker tilknytning eller andre udfordringer, der kan påvirke barnets udvikling og trivsel. Vi bruger derfor ofte metoden til at støtte op om tilknytningen med fokus på en sund og afstemt interaktion mellem forældre og barn.

Vi har desuden erfaring med at anvende legeterapi i arbejdet med børn, der har været udsat for traumer, såsom overgreb, vold og flugt, eller børn der lever i familier med traumatiserede forældre, og derfor er under daglig påvirkning af forældrenes psykiske problemer. Børn der er præget af traumer, har typisk ikke overskud og ressourcer til at lege og skabe relationer, da de bruger deres energi på at overleve og tackle verden omkring sig. Gennem inkluderende og engagerende leg lærer barnet at mærke sig selv og andre, samtidig med at de kan øve sig i at regulere sine følelser i et trygt rum.

 

Terapeutens rolle

I legeterapi er det essentielt, at den voksne skaber de bedste mulige rammer for den gode og følelsesmæssigt udviklende leg, som opbygger ressourcer hos børn. Et afgørende udgangspunkt er, at der bliver skabt en struktur, der er genkendelig og tryg for barnet. Reglerne skal være lette, alderssvarende og inkluderende. Når fundamentet og rammerne for legen er sat, viser barnet vej, mens den voksne følger med. Barnet skal mødes med rummelighed, optimisme, tillid og engagement, samt indlevelse og opmærksomhed fra den voksne.

Den inkluderende leg giver plads til forskellighed og indeholder ikke konkurrerende elementer. Det er vigtigt, at barnet har valgmuligheder ift. dets rolle i legen. Der skal være mulighed for enten at være hjælper, og eventuelt træde ind i legen, hvis man fortryder. Barnet skal også have en oplevelse af, at man ikke kan gøre noget forkert i legen, hvilket skaber tryghed og plads til at udvikle sig.

I SOLVITA arbejder vi med anerkendende og narrativ tilgang. I legeterapi bruger vi også denne tilgang, da vi i løbet af legen har fokus på at barnet modtager positive tilkendegivelser og anerkendelse. Dette kan give barnet en følelse af at blive set, respekteret og være betydningsfuld. Derigennem opbygger barnet selvværd.

 

Formålet med Legeterapi er:

  • At støtte op om en god tilknytning, samt en sund og afstemt interaktion mellem forældre og barn
  • At barnet udvikler sociale kompetencer
  • At støtte op om evnen til at selvregulering
  • At bearbejde traumer, samt styrke og hele det traumatiserede barn
  • At barnet under sin udvikling i legen oplever tillid, glæde, engagement og omsorg, således han eller hun kan opbygge et bedre selvværd