Legeterapi

Legeterapi i SOLVITA

Om Legeterapi

Legeterapi er en metode, hvor legen bruges som redskab i den terapeutiske proces. Legen fungerer som et kommunikationsmiddel for barnet, der herigennem kan give udtryk for følelser, tanker, oplevelser og udfordringer, der kan være svære at sætte ord på, både de bevidste og de ubevidste.

Med elementer fra Joyful Playing og NUSSA ser vi i SOLVITA legeterapi som den bedste strategi til indirekte iscenesættelse af følelser og problemstillinger.

I SOLVITA foregår legeterapi typisk i et tværfagligt samarbejde. Legene introduceres i forbindelse med terapien og inkluderes i det daglige samvær med støtte fra pædagogen.

Metoden kan anvendes på børn mellem 2-12 år, uanset eventuelle sociale-, udviklings- og adfærdsmæssige udfordringer.

Formålet med Legeterapi er:

  • At barnet udvikler sociale kompetencer
  • At støtte op om en god tilknytning, samt en sund og afstemt interaktion mellem forældre og barn
  • At støtte op om evnen til at selvregulering
  • At bearbejde traumer, samt styrke og hele det traumatiserede barn
  • At barnet under sin udvikling i legen oplever tillid, glæde, engagement og omsorg, således han eller hun kan opbygge et bedre selvværd

I SOLVITA tilpasser vi metoden til det behov der er i den enkelte familie, samt barnets alder, og hans eller hendes følelsesmæssige udviklingsniveau. Vi arbejder meget med relationen mellem forældre og barn, hvor der kan være ubalance i grænsesætning, usikker tilknytning eller andre udfordringer, der kan påvirke barnets udvikling og trivsel. Vi bruger derfor ofte metoden til at støtte op om tilknytningen med fokus på en sund og afstemt interaktion mellem forældre og barn.

Vi har desuden erfaring med at anvende legeterapi i arbejdet med børn, der har været udsat for traumer, såsom overgreb, vold og flugt, eller børn der lever i familier med traumatiserede forældre, og derfor er under daglig påvirkning af forældrenes psykiske problemer.