Mød os

Mød os

Jonna Barrington

Jonna | Administrerende Direktør
Tlf: 24 89 98 29

”Det er rigtig vigtigt, at det arbejde vi laver er til børnenes gavn, og at det giver børnene et fundament at stå på, og ikke mindst, at de bliver støttet op i at bruge de ressourcer de har. Derudover er det vigtigt for mig, at mine kollegaer har et arbejdsliv, hvor de både har mulighed for faglig og personlig udvikling, og hvor personalet selv er med til at præge den faglige udvikling, som der er i SOLVITA, og at de selv kan se deres faglige udtryk på de opgaver, som de løser. Vores indsatser skal bygge på venlighed, troværdighed og sandfærdighed. Familiernes skal høres, og vi skal sikre at vi kommer dybere ned i materien og ser det bagvedliggende.”

ismail

Ismail | Koordinator, Jylland/Fyn
Tlf: 24 29 89 29

” Jeg brænder for at gøre en forskel for andre mennesker. Og det kan jeg få lov til at arbejde med i SOLVITA. Jeg sætter stor pris på, at SOLVITA er en mangfoldig organisation hvor vi har forskellige og alsidige kompetencer og ressourcer, som jeg mener bidrager positivt til at skabe de rette rammer og forudsætninger for udvikling. Jeg lægger stor vægt på den faglighed og nysgerrighed der er i SOLVITA, der bidrager til et åbent, ligeværdigt og konstruktivt samarbejde.”

Birgit Helle Nielsen

Birgit | Koordinator, Fyn/Sjælland
Tlf: 25 78 98 29

”Jeg sætter stor pris på den sparring og faglighed vi har i vores arbejde i SOLVITA, samt den respekt vi har for de mennesker vi arbejder med og den sårbarhed, der kan være i familierne. Det er vigtigt for mig, at alt foregår i et ligeværdigt samarbejde med konsulenterne, og at de selv og familierne tager ejerskab af den proces der foregår i samspillet. Denne proces ønsker jeg også afspejler sig i arbejdet hos familierne, som skal kunne genkende sig selv i arbejdet. Det er dén røde tråd i arbejdet, som jeg stræber efter.”

Katrine - colour

Katrine | Chefkonsulent og Supervisor
Tlf: 23 65 98 29

”Det er vigtigt for mig at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig trygge og føler at de kan vokse som professionelle, og dermed sikre at de borgere, der kommer forbi SOLVITA får den bedst mulige familiebehandling eller personlige og individuelle terapeutiske behandling. Derudover er det vigtigt, at vores medarbejdere er sunde og raske og har nogle gode værktøjer at tage med ud i familierne. Noget meget værdifuldt for mig i mit arbejde er at skabe og holde rum for at andre kan udvikle sig, samt at decentrere min fremtræden og give plads til at andre kan få plads.”

Anne Cathrine

Anne-Cathrine | Terapeut
Tlf: 40 25 98 29

”Det er meget værdifuldt for mig at være en del af en organisation, der gør en forskel for det enkelte menneske, og det er motiverende at vide, at det arbejde vi laver, er meningsfuldt. Jeg tror på, at vi hver især udvikler os bedst, når vi bliver mødt med anerkendelse, omsorg og rummelighed. For mig er det omsorg at lytte og være nysgerrig på andre menneskers ståsted. Det er desuden også vigtigt at udvise tillid til det enkelte menneskes ressourcer og tro på, at vi alle har en værdi i samfundet. I SOLVITA er der en rød tråd i den tilgang vi har til hinanden og til de borgere og familier, som vi er ude hos. Det gør det til en tryg arbejdsplads.”