Musikterapi til traumatiserede flygtninge

Musiterapi med traumatiserede unge

I arbejdet med de unge modsvarer musikken identitetsmæssige og følelsesmæssige problematikker, som for den unge kan være svære at italesætte. Musikterapeuten skaber rammerne for et reguleret samspil, hvor den unge kan føle sig tryg, og hvor der kan ske en bearbejdning af den unges problematikker og oplevelser. Her arbejdes typisk med metoder inden for en narrativ ramme med f.eks. sangskrivning, rap og musikfortællinger. Den unge får her mulighed for at arbejde med sin livshistorie inden for en ramme, som giver ham/hende en ressourcefyldt identitet som ”musiker” eller ”sangskriver”. En sådan identitet lægger op til et sjovt og ligeværdigt samarbejde mellem den unge og musikterapeuten, hvor der tages udgangspunkt i den unges interesser, og hvor han/hun får mulighed for at invitere terapeuten med ind i sin musikalske verden.  Den unges musikalske præferencer vil ofte fortælle noget om de sociale og kulturelle ståsteder, som den unge identificerer sig med, samt om de temaer som fylder i den unges liv. Det er derfor muligt gennem musikken at arbejde med mange forskellige facetter af den unges selvbillede og sammen at skabe nye, positive fortællinger som den unge kan tage med sig videre.  Der er mulighed for at arbejde med musik på digitale medier og ende med et produkt i form af egen Cd eller en optræden. Herved får den unge en oplevelse af at stå frem og udtrykke sig og blive set og hørt i sit nærmiljø. 

Musikken kan også virke både stimulerende og afspændende rent fysisk, hvorfor den er en velegnet komponent i f.eks. kropsbevidsthedstræning, mindfulness-øvelser, fantasirejser og som hjælp til bedret søvnkvalitet og reduceret angst- og stressniveau.