Om SOLVITA

SOLVITA

SOLVITA blev stiftet i 2014 af nuværende direktør, Jonna Barington, i samarbejde med en erfaren musikterapeut. De havde begge mange års erfaring med fra det sociale område, deriblandt lederstillinger i nogle af de humanitære organisationer i Danmark. Med en personalegruppe bestående af blandt andet socialpædagoger, terapeuter og familiebehandlere var grundstenene for SOLVITA’s tværfaglige, pædagogiske og terapeutiske arbejde lagt.

Siden er virksomheden vokset, og i dag løser SOLVITA opgaver over hele landet for kommuner og asylcentre, både med danske og udenlandske familier og borgere.

Vores ansatte er uddannede indenfor det pædagogiske og sociale felt, og har specialfaglige kompetencer. Vi har desuden et stort multikulturelt netværk, der gør at vi kan møde familier og borgere med afsæt i deres egen kultur og modersmål.

Målet for SOLVITA er at sætte gode og konstruktive forandringsprocesser i gang hos de mennesker, som vi arbejder sammen med. Dette gælder både i vores terapeutiske, pædagogiske arbejde, samt ved supervision og kurser.

Vi tror på at familie og borgere er eksperter i deres eget liv. Derfor vægter vi at give dem mulighed for at italesætte deres egne oplevelser af udfordringer og ressourcer og arbejder med at rette fokus mod de muligheder og det liv, der også kan leves, set ud fra omverdenens krav og forventninger.

Vi tror på meningen med det hele – og dermed også løsningen – ligger i de fortællinger vi har om os selv og omverdenen, og støtter familie og borgere i at omfortælle deres egen historie.