Projektforløb

Projektforløb

I SOLVITA udvikler vi løbende projekter og koncepter, hvor vi har fokus på at støtte bestemte grupper af borgere med at finde vej ud på arbejdsmarkedet. I et samarbejde mellem jobcentrene, borgerne og eventuelle praktiksteder implementerer vi disse projekter der, hvor der er behov for en særlig indsats.”

På egen hånd
Beskæftigelsesrettet forløb, samt mentorstøtte til borgere med autisme

Ubegrænset antal pladser

Hvem?

Unge og voksne med en diagnose indenfor autismespektret, der ønsker at fuldføre en uddannelse eller varetage et arbejde på så almindelige vilkår som muligt.

Hvad?

 • Fokus på afklaring af udfordring og udvikling af ressourcer
 • Træning af sociale koder, humor på arbejdspladsen, forståelse for pauser og planlægning m.m.
 • Støtte til at etablere en døgnrytme tilpasset arbejde
 • Støtte til at få fokus på ressourcer
 • Støtte i praktik eller arbejdsprøvning
 • Hjælp til at forberede praktikstedet
 • Narrativ og anerkendende tilgang

Hvordan?

I et samarbejde mellem kommunens sagsbehandler, borgeren, samt SOLVITA’s mentor og koordinator, bliver der aftalt et forløb, der passer bedst til den enkelte borger.

Mål: at borgeren selvstændigt fuldfører en uddannelse eller kommer i ordinært arbejde

Q-Peer
Gruppeforløb for kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund

12 pladser

Hvem?

Kvinder med anden etnisk herkomst end dansk, som har brug for støtte og motivation til at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Hvad?

 • Mødeforløb med relationsdannelse og rollemodeller inklusive mentor og praktik
 • Arbejds- og familieliv i dansk kontekst
 • Selvværd og selvtillidsøvelser
 • Forforståelse af forventninger til en arbejdssituation

Hvordan?

Kvinderne mødes 16 timer om ugen fordelt over 5 dage, hvor der vil blive holdt temadage med fokus på at motivere og forberede kvinderne på at komme på arbejdsmarkedet. Indeholder praktikforløb.

Mål: at forløbet afsluttes med at borgeren kommer i praktik med efterfølgende ansættelse, løntilskud eller anden form for beskæftigelse

Next Stop
Motivations-camp og mentorforløb til sårbare, udsatte unge under uddannelse

10-15 pladser

Hvem?

Sårbare eller udsatte unge i alderen 16-25 år der grundet diverse udfordringer har brug for støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvad?

 • Bootcamp inklusive mentorordning
 • Specialdesignet og helhedsorienteret ressourceforløb
 • Motivation gennem fællesskab, støtte og spejling
 • Selvtillidsboost
 • Gruppedynamik
 • Emotionel selvregulering

Hvordan?

En 13 ugers indsats inklusive 5 dages internat med fokus på den kortsigtede begejstring, sammenhold og undervisning. Forløbet er specialdesignet til den enkeltes behov med personlig mentor.

Mål: at den unge via egen vilje erfarer egne iboende ressourcer og derfor gennemfører en ungdomsuddannelse

Du kan læse mere om vores beskæftigelsesrettede mentorindsatser her  og bostøtte her

Hør mere omkring projekterne her: