Socialrettet Mentor

Socialrettet Mentor

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan have behov for særlig hjælp, omsorg og støtte fra en socialrettet mentor. I SOLVITA tilbyder vi socialrettet mentorordninger med bostøtte, hvor der er fokus på at støtte borgeren i behandling og håndtering af psykiske og fysiske udfordringer, opnå viden og færdigheder til at klare hverdagen, samt udvikle og fastholde færdigheder. Gennem samtaler og praktisk hjælp kan borgeren få struktur på sin hverdag i egen bolig, lære at tage aktiv del i samfundet og bringe egne ressourcer i spil.

Mentorens opgave kan strække sig bredt alt efter den pågældende borgers situation og behov. Det kan blandt andet være nødvendigt at prioritere støtte til at overskue og fuldføre basale behov, såsom husholdning i boligen, overblik i økonomien og personlig pleje, omsorg og hygiejne. Derudover kan gåture, nærværende samtaler og andre aktiviteter med mentoren støtte borgeren i at udvikle sig og bryde med uhensigtsmæssige handlemønstre.

Med støtte fra en mentor kan borgeren få skabt rammer om og rutiner i hverdagen, samt få øje på egne ressourcer og sætte ord på disse, så de kan blive sat i spil. Samtidig kan der blive skabt forståelse for eventuelle barrierer og hvordan disse kan overkommes. Når der bliver skabt struktur i hverdagen og borgeren oplever at kunne handle sig ud af udfordringer, styrker det troen på at han eller hun kan mestre færdigheder, som tidligere føltes uoverskuelige. Dette hjælper henimod vores mål om, at borgeren kan blive så uafhængig som muligt fra den pædagogiske og praktiske støtte.