SOLVITAs værdier

SOLVITA

– Rammen for at håbefulde liv kan realiseres!

SOLVITA skal skabe håb! Store håb som kan være med til at skabe bevægelse i samfundet og i os selv.  

Håb er ikke noget organisationer har, det er noget mennesker har, organisationer har principper, retningslinjer og procedurer, som, igennem at respekterer de mennesker, der skal arbejde efter dem, kan være med til at give mulighed for at menneskers håb kan udfolde sig. 

SOLVITA skal derved skabe rammer, rammer som kan skabe rum for udfoldelse af de liv mennesker går og håber på at de kan leve.  

 

SOLVITA står for:

S – elvværd skabes igennem nærvær, skam mildnes med kærlighed.​

O – rdet skal gives tilbage til de mennesker, hvis liv vi taler og skriver om.​

L – ivet leves i stemninger, hvorfor stemningen skal være varm og kærlig.​

V – ærdi bliver til i værdifulde møder med andre.​

I – ngen skal stå alene, da ensomhed er roden til stress.​

T – æt og nysgerrig faglighed, fremfor professionel distance.​

A – lle mennesker fortjener at mærke livets magi.