Uledsagede Unge

Uledsagede Unge

SOLVITA tilbyder kommunerne pædagogiske og terapeutiske ydelser til bl.a. unge uledsagede flygtninge. Vores pædagoger og terapeuter har mange års erfaring i arbejdet med børn og unge, der kommer med og uden familie her til landet. Vi arbejder ud fra en narrativ og anerkendende tilgang, altid med udgangspunkt i den enkelte unges særlige situation. Denne tilgang har vist sig særdeles gavnlig for de unge.

De unge går ofte meget alene med smerten og frustrationen over tabet af den nære kontakt med forældre og familie, samtidig med at de har store udfordringer med at opbygge et nyt liv i en anderledes kultur, med helt nye muligheder og krav. Det er vores erfaring, at det kan være en stor fordel at pædagogen taler samme sprog og har indgående kendskab til den unges kulturbaggrund.

I mange tilfælde opbygger pædagogen et samarbejde med den unges familie, hvad enten familien er i hjemlandet eller andre steder i verden. For en del unge er det vanskeligt med relationen til familien, fordi familien har forventninger til den unge som han eller hun ikke kan indfri. Dette kan f.eks. være af økonomisk eller uddannelsesmæssig karakter. Pædagogen kan være med til at familien får et mere realistisk billede af den unges hverdag og muligheder her i landet, og derigennem kan familiens pres og forventning skifte karakter, så det ikke belaster den unge i samme grad.

En del unge har problemer med misbrug, søvnproblemer eller indlæringsvanskeligheder. En fælles udfordring for de unge er at finde deres egen identitet med helt nye mål for fremtiden.  Igennem den pædagogiske støtte og et eventuelt terapeutisk forløb tilegner den unge sig værktøjer til at mestre de nye krav som asyllivet stiller. Således kommer langt de fleste unge ind på en stabil og sund vej mod et voksenliv med uddannelse og job.

Udgangspunktet for den unges vækst ligger i de grundlæggende ressourcer som den unge har med sig, men det kan være svært for den unge at få dem i spil på egen hånd, og det er her vores indsats er med til at lukke mulighederne op for den unge igennem forskellige pædagogiske og terapeutiske metoder. Det kan være små ting som at lave retter som den unge kender fra sin barndom, der får hjemmet til at dufte af ”hjem” og tryghed. Psykoedukation er også en væsentlig del af vores indsats, fordi det er vores erfaring at en stor del af de unge bliver meget usikre over de reaktioner som de oplever både psykisk og fysisk. En del unge har været udsat for overgreb før og under flugten og kan have behov for behandling, enten af vores musikterapeuter eller vores psykologer, som har specialviden inden for arbejdet med traumatiserede børn og unge.

 

Musikterapi med unge

I arbejdet med de unge modsvarer musikken identitetsmæssige og følelsesmæssige problematikker, som for den unge kan være svære at italesætte. Musikterapeuten skaber rammerne for et reguleret samspil, hvor den unge kan føle sig tryg, og hvor der kan ske en bearbejdning af den unges problematikker og oplevelser. Her arbejdes typisk med metoder inden for en narrativ ramme med f.eks. sangskrivning, rap og musikfortællinger.

Den unge får her mulighed for at arbejde med sin livshistorie inden for en ramme, som giver ham/hende en ressourcefyldt identitet som ”musiker” eller ”sangskriver”. En sådan identitet lægger op til et sjovt og ligeværdigt samarbejde mellem den unge og musikterapeuten, hvor der tages udgangspunkt i den unges interesser, og hvor han/hun får mulighed for at invitere terapeuten med ind i sin musikalske verden.  Den unges musikalske præferencer vil ofte fortælle noget om de sociale og kulturelle ståsteder, som den unge identificerer sig med, samt om de temaer som fylder i den unges liv.

Det er derfor muligt gennem musikken at arbejde med mange forskellige facetter af den unges selvbillede og sammen at skabe nye, positive fortællinger som den unge kan tage med sig videre.  Der er mulighed for at arbejde med musik på digitale medier og ende med et produkt i form af egen Cd eller en optræden. Herved får den unge en oplevelse af at stå frem og udtrykke sig og blive set og hørt i sit nærmiljø.

Musikken kan også virke både stimulerende og afspændende rent fysisk, hvorfor den er en velegnet komponent i f.eks. kropsbevidsthedstræning, mindfulness-øvelser, fantasirejser og som hjælp til bedret søvnkvalitet og reduceret angst- og stressniveau.